تصاویر : حضور شخصیت‌ها در منزل آیت الله هاشمی

تصاویر : حضور شخصیت‌ها در منزل آیت الله هاشمیجمعی از خانواده های شهدای هفتم تیر، تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی و تعدادی از شخصیتهای علمی، فرهنگی و سیاسی با حضور در منزل آیت الله هاشمی […]

پیام‌های حضور مردم در مراسم آیت‌ا… هاشمی‌

پیام‌های حضور مردم در مراسم آیت‌ا… هاشمی‌با توجه به جایگاه آیت‌ا… هاشمی در قبل و بعد از انقلاب که پس از سال ۸۴ به‌واسطه دفاع از حقوق مردم مستحکم‌تر از قبل شد، برخی هراسناک شدند […]

فیلم/ حضور بی شمار مردم برای بدرقه ی آیت الله هاشمی

فیلم/ حضور بی شمار مردم برای بدرقه ی آیت الله هاشمی فیلم/ حضور بی شمار مردم برای بدرقه ی آیت الله هاشمی

حضور محسن هاشمی مقابل دانشگاه تهران

حضور محسن هاشمی مقابل دانشگاه تهران حضور محسن هاشمی مقابل دانشگاه تهران

تکذیب حضور رهبر معظم انقلاب در بیت آیت الله هاشمی

تکذیب حضور رهبر معظم انقلاب در بیت آیت الله هاشمی تکذیب حضور رهبر معظم انقلاب در بیت آیت الله هاشمی