تصاویر : حضور شخصیت‌ها در منزل آیت الله هاشمی

تصاویر : حضور شخصیت‌ها در منزل آیت الله هاشمیجمعی از خانواده های شهدای هفتم تیر، تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی و تعدادی از شخصیتهای علمی، فرهنگی و سیاسی با حضور در منزل آیت الله هاشمی […]

فیلم/ حضور بی شمار مردم برای بدرقه ی آیت الله هاشمی

فیلم/ حضور بی شمار مردم برای بدرقه ی آیت الله هاشمی فیلم/ حضور بی شمار مردم برای بدرقه ی آیت الله هاشمی

میدان انقلاب حضور پرشور مردم در وداع با آیت الله

میدان انقلاب حضور پرشور مردم در وداع با آیت الله میدان انقلاب حضور پرشور مردم در وداع با آیت الله

تکذیب حضور رهبر معظم انقلاب در بیت آیت الله هاشمی

تکذیب حضور رهبر معظم انقلاب در بیت آیت الله هاشمی تکذیب حضور رهبر معظم انقلاب در بیت آیت الله هاشمی