رکوردهای جالب و باورنکردنی گینس (38)

رکوردهای جالب و باورنکردنی گینس (38)همه می دانیم کتاب گینس هرساله رکوردهای مختلف دنیا را در خود جای می دهد رکوردهایی که علاوه بر عجیب بودنشان بسیاری از آنها باورنکردنی و به دور از تصور […]

رکوردهای جالب و باورنکردنی گینس (30)

رکوردهای جالب و باورنکردنی گینس (30)همه می دانیم کتاب گینس هرساله رکوردهای مختلف دنیا را در خود جای می دهد رکوردهایی که علاوه بر عجیب بودنشان بسیاری از آنها باورنکردنی و به دور از تصور […]

جالب ترین رکوردهای ثبت شده در گینس (28)

جالب ترین رکوردهای ثبت شده در گینس (28) جالب ترین رکوردهای ثبت شده در گینس (28) کتاب رکوردهای گینس همواره جذاب و پرهیجان بوده است و در آن همیشه افراد بر سر رکوردها با یکدیگر […]

جالب ترین و عجیب ترین رکوردهای کتاب گینس (23)

جالب ترین و عجیب ترین رکوردهای کتاب گینس (23) جالب ترین و عجیب ترین رکوردهای کتاب گینس (23) کتاب همه روزه شاهد رکود زنی در انواع و اقسام زمینه ها است که بصورت فردی و […]