وقوع سیل تمساح ها را به خیابان ها کشاند! +عکس

وقوع سیل تمساح ها را به خیابان ها کشاند! +عکسبارش های شدید باران در استرالیا باعث وقوع سیل و طغیان رودخانه ها شد، این سیل ها باعث شد تا  تمساح ها از محل های خود […]

مزرعه پرورش تمساح در تایلند! + عکس

مزرعه پرورش تمساح در تایلند! + عکستصویری از مزرعه پرورش تمساح در تایلند را مشاهده می کنید. مزرعه پرورش تمساح در تایلند! مزرعه پرورش تمساح در تایلند! + عکس