تظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ

تظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپشمار زیادی ازشهروندان انگلیسی و معترض به احکام ضد مهاجرتی ترامپ، شامگاه دوشنبه با سردادن شعار «ترزا می، خجالت خجالت» در برابر دفتر نخست وزیری انگلیس ( داونینگ استریت) تجمع کردند. […]

تصاویر : تظاهرات زنان در شهرهای مختلف جهان علیه ترامپ‎

تصاویر : تظاهرات زنان در شهرهای مختلف جهان علیه ترامپ‎زنان شهرهای مختلف جهان، به منظور اعلام همبستگی با زنان آمریکا، در مخالفت با روی کار آمدن دونالد ترامپ در این کشور تظاهرات کردند. تصاویر : […]

تصاویر : تظاهرات هندی‌ها علیه «مودی»

تصاویر : تظاهرات هندی‌ها علیه «مودی»مخالفان طرح از رده خارج کردن اسکناس های درشت از سیستم مالی کشور هند، به دعوت احزاب مخالف دولت تظاهرات گسترده ای در شهرهای مختلف انجام دادند . این تظاهرات […]

تظاهرات شدید دانش اموزان امریکایی بر علیه ترامپ

تظاهرات شدید دانش اموزان امریکایی بر علیه ترامپدانش اموزان امریکایی در ادامه اعتراضات خود به انتخاب ترامپ, اعتراضات گسترده ای را به راه انداخته اند. در ادامه اعتراضات علیه رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، بار دیگر دانش‌آموزان […]

تصاویر : تظاهرات مردم یونان علیه اوباما

تصاویر : تظاهرات مردم یونان علیه اوباماتعداد زیادی از شهروندان یونانی به رغم ممنوعیت برپایی تظاهرات در شهر آتن، با اعتراض برای ابراز انزجار خود از سیاست های مداخله جویانه و سلطه طلبی آمریکا در […]