تصاویر اختصاصی «انتخاب»/ وضعیت آوارگان در میانمار

تصاویر اختصاصی «انتخاب»/ وضعیت آوارگان در میانمار تصاویر اختصاصی «انتخاب»/ وضعیت آوارگان در میانمار

تصاویر : تولید روغن پالم در میانمار‎

تصاویر : تولید روغن پالم در میانمار‎استان های جنوبی کشور میانمار در سال های اخیر بدون در نظر گرفتن نگرانی های زیست محیطی و حقوق کارگران شاهد گسترش تولید روغن پالم بوده اند. تصاویر : […]

تصاویر : تجمع اعتراضی به خشونت علیه مسلمانان میانمار

تصاویر : تجمع اعتراضی به خشونت علیه مسلمانان میانماربا افزایش و تداوم خشونت ها علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار، گروهی از مسلمانان اندونزی با برگزاری تجمع اعتراض آمیزی خواستار اقدام جدی دولت شان برای حمایت […]