وزیر دفاع ترکیه: مخاطرات همه پرسی اقلیم کردستان از جنگ سوریه هم بیشتر خواهد بود

وزیر دفاع ترکیه: مخاطرات همه پرسی اقلیم کردستان از جنگ سوریه هم بیشتر خواهد بود وزیر دفاع ترکیه: مخاطرات همه پرسی اقلیم کردستان از جنگ سوریه هم بیشتر خواهد بود

ترکیه: سیاست ما از همان ابتدا در جهت حفظ تمامیت ارضی سوریه و ایجاد راه حل سیاسی بود

ترکیه: سیاست ما از همان ابتدا در جهت حفظ تمامیت ارضی سوریه و ایجاد راه حل سیاسی بود ترکیه: سیاست ما از همان ابتدا در جهت حفظ تمامیت ارضی سوریه و ایجاد راه حل سیاسی […]

ترکیه: ترور سفیر روسیه کار گولن است / گولن رد کرد: قتل سفیر اقدام شنیعی بود

ترکیه: ترور سفیر روسیه کار گولن است / گولن رد کرد: قتل سفیر اقدام شنیعی بودساعاتی پس از کشتن شدن سفیر روسیه در ترکیه در یک سوءقصد در آنکارا، رویترز به نقل از یک مقام […]