ترامپ: از پوتین برای اخراج‌دیپلمات‌هایمان تشکر می‌کنم!

ترامپ: از پوتین برای اخراج‌دیپلمات‌هایمان تشکر می‌کنم! ترامپ: از پوتین برای اخراج‌دیپلمات‌هایمان تشکر می‌کنم!

ترامپ: به توانایی دخترم در مدیریت امور زنان افتخار می‌کنم

ترامپ: به توانایی دخترم در مدیریت امور زنان افتخار می‌کنم ترامپ: به توانایی دخترم در مدیریت امور زنان افتخار می‌کنم

اردوغان: با ترامپ درباره ایجاد منطقه امن در شمال سوریه صحبت می‌کنم

اردوغان: با ترامپ درباره ایجاد منطقه امن در شمال سوریه صحبت می‌کنم اردوغان: با ترامپ درباره ایجاد منطقه امن در شمال سوریه صحبت می‌کنم

ترامپ: کسب و کارم را به کلی رها می‌کنم

ترامپ: کسب و کارم را به کلی رها می‌کنم ترامپ: کسب و کارم را به کلی رها می‌کنم