حمله اف بی آی به منزل مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ

حمله اف بی آی به منزل مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ حمله اف بی آی به منزل مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ

بازجویی اف بی آی از داماد دونالد ترامپ

بازجویی اف بی آی از داماد دونالد ترامپسازمان امنیتی اف بی آی  از جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در خصوص روابطش با روسیه بازجویی کرده است.   به گزارش مقامات رسمی آمریکا، […]

سی بی اس:شکاف میان آمریکایی ها بر سر قابلیت ترامپ

سی بی اس:شکاف میان آمریکایی ها بر سر قابلیت ترامپ سی بی اس:شکاف میان آمریکایی ها بر سر قابلیت ترامپ

فیلم/تعجب مجری بی بی سی از پیشبینی رهبری در مورد ترامپ

فیلم/تعجب مجری بی بی سی از پیشبینی رهبری در مورد ترامپ فیلم/تعجب مجری بی بی سی از پیشبینی رهبری در مورد ترامپ تلگرام نارنجی