چاوش اوغلو: خروج نظامیان ترکیه از قبرس تنها یک رویا است

چاوش اوغلو: خروج نظامیان ترکیه از قبرس تنها یک رویا است چاوش اوغلو: خروج نظامیان ترکیه از قبرس تنها یک رویا است

اوغلو: باقی ماندن اسد با عدالت در تضاد است

اوغلو: باقی ماندن اسد با عدالت در تضاد استوزیر خارجه ترکیه بار دیگر مواضع مداخله‌جویان کشورش در امور سوریه را تکرار کرد. اوغلو: باقی ماندن اسد با عدالت در تضاد است