انتقاد از مدیریت پس از رخداد حادثه پلاسکو

انتقاد از مدیریت پس از رخداد حادثه پلاسکو انتقاد از مدیریت پس از رخداد حادثه پلاسکو

فیلم/ انتقاد تند شهاب مرادی از سلفی بگیران حادثه پلاسکو

فیلم/ انتقاد تند شهاب مرادی از سلفی بگیران حادثه پلاسکوانتقاد تند شهاب مرادی از سلفی بگیران حادثه پلاسکو: “این لوس ها رو بلاک کنید” فیلم/ انتقاد تند شهاب مرادی از سلفی بگیران حادثه پلاسکو