جهانگیری:پیام حضور مردم در انتخابات به درستی روشن شود/«نه» به وعده افزایش یارانه‌ها اتفاقی تاریخی است

جهانگیری:پیام حضور مردم در انتخابات به درستی روشن شود/«نه» به وعده افزایش یارانه‌ها اتفاقی تاریخی استمعاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مردم ایران با حضور پرشور در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر […]

دولت حاضر است تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند

دولت حاضر است تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند دولت حاضر است تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند