سخنان توهین آمیز کارگردان «قلاده های طلا» در همایش رئیسی: روحانی دستش خالی است و آویزان شجریانِ سرطانی شده است

سخنان توهین آمیز کارگردان «قلاده های طلا» در همایش رئیسی: روحانی دستش خالی است و آویزان شجریانِ سرطانی شده استاز آقای رییسی گله دارم که چرا وقتی یک هنرمندی در یک مهمانی پیک پیک عرق […]

مشاور آیت الله هاشمی: قالیباف و رئیسی رقیب روحانی نیستند؛ میزان مشارکت، رقیب است

مشاور آیت الله هاشمی: قالیباف و رئیسی رقیب روحانی نیستند؛ میزان مشارکت، رقیب است مشاور آیت الله هاشمی: قالیباف و رئیسی رقیب روحانی نیستند؛ میزان مشارکت، رقیب است