استعفای مدیر سازمان دانش آموزی هرمزگان پذیرفته شد

استعفای مدیر سازمان دانش آموزی هرمزگان پذیرفته شد استعفای مدیر سازمان دانش آموزی هرمزگان پذیرفته شد

با استعفای خطیبی موافقت شد

با استعفای خطیبی موافقت شدعضو هیئت‌مدیره باشگاه ماشین‌سازی از موافقت این باشگاه با استعفای سرمربی ماشین‌سازی خبر داد. با استعفای خطیبی موافقت شد

استعفای دولت کویت پذیرفته شد

استعفای دولت کویت پذیرفته شد«صباح الأحمد الصباح» امیر کویت ضمن پذیرش استعفای دولت این کشور، «جابر المبارک الصباح» را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. استعفای دولت کویت پذیرفته شد