مادورو از ترامپ تشکر کرد

مادورو از ترامپ تشکر کرد مادورو از ترامپ تشکر کرد

ترامپ: از پوتین برای اخراج‌دیپلمات‌هایمان تشکر می‌کنم!

ترامپ: از پوتین برای اخراج‌دیپلمات‌هایمان تشکر می‌کنم! ترامپ: از پوتین برای اخراج‌دیپلمات‌هایمان تشکر می‌کنم!

۱۶۶ نماینده از دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی تشکر کردند

۱۶۶ نماینده از دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی تشکر کردند ۱۶۶ نماینده از دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی تشکر کردند