وزیر ارشاد: حسن نیت دارم هرچند ممکن است حسن اقدام نباشد / برنامه های معاونت فرهنگی با تغییر صندلی ها تغییر نمی کند

وزیر ارشاد: حسن نیت دارم هرچند ممکن است حسن اقدام نباشد / برنامه های معاونت فرهنگی با تغییر صندلی ها تغییر نمی کند وزیر ارشاد: حسن نیت دارم هرچند ممکن است حسن اقدام نباشد / […]

آیت‌الله صافی: وزارت ارشاد از انتشار کتاب‌های نامربوط جلوگیری کند

آیت‌الله صافی: وزارت ارشاد از انتشار کتاب‌های نامربوط جلوگیری کند آیت‌الله صافی: وزارت ارشاد از انتشار کتاب‌های نامربوط جلوگیری کند

وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد: نماینده مجلسی می‌خواهد ژست انقلابی بگیرد اما همان مطالبی که سایت‌های ضد انقلاب می‌گویند را بیان می کند

وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد: نماینده مجلسی می‌خواهد ژست انقلابی بگیرد اما همان مطالبی که سایت‌های ضد انقلاب می‌گویند را بیان می کند وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد: نماینده مجلسی می‌خواهد ژست انقلابی بگیرد اما […]