ابتکار: خشونت داخل خانه علیه زنان و کودکان زیاد است

ابتکار: خشونت داخل خانه علیه زنان و کودکان زیاد است ابتکار: خشونت داخل خانه علیه زنان و کودکان زیاد است

ابتکار: خط مشی من «تعامل» است / تقابل‌ها را به حداقل می‌رسانم

ابتکار: خط مشی من «تعامل» است / تقابل‌ها را به حداقل می‌رسانم ابتکار: خط مشی من «تعامل» است / تقابل‌ها را به حداقل می‌رسانم

ابتکار: سرباز نظام هستم / هزینه مسئولیت‎ها سنگین است

ابتکار: سرباز نظام هستم / هزینه مسئولیت‎ها سنگین است ابتکار: سرباز نظام هستم / هزینه مسئولیت‎ها سنگین است

ابتکار: نگاه من به حوزه زنان و خانواده ملی است

ابتکار: نگاه من به حوزه زنان و خانواده ملی است ابتکار: نگاه من به حوزه زنان و خانواده ملی است

ابتکار: سرطان یکی از آثار آلودگی و تخریب محیط زیست است

ابتکار: سرطان یکی از آثار آلودگی و تخریب محیط زیست است ابتکار: سرطان یکی از آثار آلودگی و تخریب محیط زیست است دانلود زاپیا برای کامپیوتر

ابتکار از مراکش برگشت/ دقیقا می‌دانیم برای آلودگی‌هوا چه باید کنیم، اما زمان‌بر است

ابتکار از مراکش برگشت/ دقیقا می‌دانیم برای آلودگی‌هوا چه باید کنیم، اما زمان‌بر است ابتکار از مراکش برگشت/ دقیقا می‌دانیم برای آلودگی‌هوا چه باید کنیم، اما زمان‌بر است دانلود تلگرام

ابتکار: برجام و توافق هسته ای، موفقیتی بزرگ برای رسیدن به صلح جهانی است

ابتکار: برجام و توافق هسته ای، موفقیتی بزرگ برای رسیدن به صلح جهانی است ابتکار: برجام و توافق هسته ای، موفقیتی بزرگ برای رسیدن به صلح جهانی است تلگرام نارنجی