آمریکا: ایران از نظر فنی در حال تبعیت از برجام است

آمریکا: ایران از نظر فنی در حال تبعیت از برجام است آمریکا: ایران از نظر فنی در حال تبعیت از برجام است

سی‌ان‌ان: آمریکا مقصر عدم سرمایه‌گذاری در ایران پس از برجام است

سی‌ان‌ان: آمریکا مقصر عدم سرمایه‌گذاری در ایران پس از برجام است سی‌ان‌ان: آمریکا مقصر عدم سرمایه‌گذاری در ایران پس از برجام است

ولایتی:اقدام سنای آمریکا در وضع مجدد تحریم‌ها بر خلاف برجام است

ولایتی:اقدام سنای آمریکا در وضع مجدد تحریم‌ها بر خلاف برجام است ولایتی:اقدام سنای آمریکا در وضع مجدد تحریم‌ها بر خلاف برجام است

آمریکا به دنبال دسترسی به اماکن نظامی ایران و دائمی کردن محدودیت‌های برجام

آمریکا به دنبال دسترسی به اماکن نظامی ایران و دائمی کردن محدودیت‌های برجام آمریکا به دنبال دسترسی به اماکن نظامی ایران و دائمی کردن محدودیت‌های برجام

واعظی: آمریکا قادر به نقض برجام نیست

واعظی: آمریکا قادر به نقض برجام نیستوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که برجام با توافق بین المللی امضاء شده و به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده و یک سند بین المللی محسوب می […]