حمایت دوباره ترامپ از دستور ممنوعیت ورود اتباع ایران به آمریکا

حمایت دوباره ترامپ از دستور ممنوعیت ورود اتباع ایران به آمریکا حمایت دوباره ترامپ از دستور ممنوعیت ورود اتباع ایران به آمریکا

تصاویر :اعتراض به ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا‎

تصاویر :اعتراض به ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا‎صدها معترض با تجمع در فرودگاه جان اف کندی، علیه دستور دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران به خاک آمریکا تظاهرات کردند. […]