قاسمی: آزمایش موشکی حق مسلم ایران است

قاسمی: آزمایش موشکی حق مسلم ایران استسخنگوی وزارت خارجه باتاکید بر اینکه آزمایشات موشکی حق ذاتی و مسلم جمهوری اسلامی ایران دردفاع از امنیت و منافع ملی خود است، گفت: جمهوری اسلامی ایران برای دفاع […]

آزمایش موشکی ایران نقض قعطنامه نیست

آزمایش موشکی ایران نقض قعطنامه نیستمعاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: آزمایش موشکی جدید در ایران اگر اتفاق هم افتاده باشد، نقض قطعنامه‌ شورای امنیت سازمان ملل نیست. آزمایش موشکی ایران نقض قعطنامه نیست