عوامیه زیر آتش آل سعود؛ آتش خشم مردم شرق عربستان همچنان روشن است

عوامیه زیر آتش آل سعود؛ آتش خشم مردم شرق عربستان همچنان روشن است عوامیه زیر آتش آل سعود؛ آتش خشم مردم شرق عربستان همچنان روشن است

آتش دل خواهری که از آتش پلاسکو داغ تر است

آتش دل خواهری که از آتش پلاسکو داغ تر استچشمش هنوز خون است و اشک، سرمای هوا هم دل آتش گرفته اش را سرد و آرام نمی کند ، گویی هنوز چشم انتظاراست. شهرنوشت: چشمش […]

آتش زدن یک مسجد در ورامین شانتاژ خبری است

آتش زدن یک مسجد در ورامین شانتاژ خبری استمرادطلب دادستان عمومی و انقلاب ورامین با اشاره به انتشار خبری مبنی بر اینکه 27 دی ماه چند نفر پنهانی مسجدی را به آتش کشیدند، اظهار کرد: […]