7 استان کشور، کانون فعال آنفلوانزای فوق پرندگان

7 استان کشور، کانون فعال آنفلوانزای فوق پرندگان
مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دام سازمان دامپزشکی گفت: ما در ۷ استان کانون فعال آلوده به آنفلوانزای پرندگان داریم و تمرکز بر این استانهاست.

7 استان کشور، کانون فعال آنفلوانزای فوق پرندگان