3 متهم روان نشدن ارتباط بانكي ايران با دنيا

3 متهم روان نشدن ارتباط بانكي ايران با دنيا
طهماسب مظاهري معتقد است اقتصاد ايران به دلايل مختلفي نتوانسته است در حوزه روابط بانكي، شاهد شكوفايي لازم در دوره پسابرجام باشد. از سه علتي كه اين كارشناس ارشد اقتصاد، كسي كه سال‌ها بر بالاترين مسند اقتصادي ايران، در جايگاه وزير و رييس كل بانك مركزي تكيه زده است، نام مي‌برد، دو مورد به داخل كشور باز مي‌گردد و يكي به خارج از ايران، آنچه وي بدعهدي امريكا مي‌داند.

3 متهم روان نشدن ارتباط بانكي ايران با دنيا