16 سال زندان در انتظار شاه مازندران

16 سال زندان در انتظار شاه مازندران
شرور معروف به شاه مازندران که با انتشار ویدیویی اقدام به ایجاد رعب و وحشت در منطقه کرده بود، به تحمل ۱۶ سال زندان محکوم شد. به گزارش میزان، حکم قطعی برای شرور معروف به شاه مازندران صادر شده است. بنابراین حکم قطعی، متهم پرونده به ۱۶ سال حبس محکوم و…

16 سال زندان در انتظار شاه مازندران