تمهیدات “اسنپ” برای تسهیل مشارکت در انتخابات

تمهیدات “اسنپ” برای تسهیل مشارکت در انتخابات
اسنپ به عنوان یک شرکت بخش خصوصی و فعال در صنعت حمل‌ونقل شهری، در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود و با هدف ترویج و تسهیل مشارکت در انتخابات، تمهیداتی را برای عزیمت ساده‌تر به مراکز اخذ رأی فراهم نموده است.

تمهیدات “اسنپ” برای تسهیل مشارکت در انتخابات