علی مطهری: خون “شهید حججی‌” نویدبخش نابودی وهابیت و صهیونیسم است

علی مطهری: خون “شهید حججی‌” نویدبخش نابودی وهابیت و صهیونیسم است

علی مطهری: خون “شهید حججی‌” نویدبخش نابودی وهابیت و صهیونیسم است