۱۸ هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور جمع‌آوری شد

۱۸ هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور جمع‌آوری شد

۱۸ هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور جمع‌آوری شد