ییلدیریم: قلیچدار اوغلو به روح‌ ملت ترکیه آسیب می‌زند

ییلدیریم: قلیچدار اوغلو به روح‌ ملت ترکیه آسیب می‌زند

ییلدیریم: قلیچدار اوغلو به روح‌ ملت ترکیه آسیب می‌زند