یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های داعش در دست ارتش سوریه

یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های داعش در دست ارتش سوریه
ارتش سوریه در ادامه پیشروی‌های خود در حومه شرقی حلب توانست یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های گروه تروریستی داعش در این کشور را آزاد کند.

یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های داعش در دست ارتش سوریه