یادداشت موگرینی در گاردین: برجام قاطعانه به نتیجه رسیده است

یادداشت موگرینی در گاردین: برجام قاطعانه به نتیجه رسیده است
فدریکا موگرینی در یادداشتی در یک‌سالگی برجام تأکید کرد که علیرغم انتقاد مخالفان با توجه به این‌که ایران و همه طرف‌ها به تعهدات خود متعهد بوده‌اند،‌ می‌توان قاطعانه گفت که برجام به نتیجه رسیده است.

یادداشت موگرینی در گاردین: برجام قاطعانه به نتیجه رسیده است