گیر کردن دست دختر 18 ماهه مریوانی داخل چرخ گوشت +عکس

گیر کردن دست دختر 18 ماهه مریوانی داخل چرخ گوشت +عکس
دختر ۱۸ ماهه در غفلت کامل والدین خود، از روی کنجکاوی دست خود را درون چرخ گوشت در حال کار، فرو کرده و حادثه ای تلخ را رقم می زند….

گیر کردن دست دختر 18 ماهه مریوانی داخل چرخ گوشت +عکس