گوریلی که ۱۱ هزار رای ترامپ وکلینتون را دزدید!

گوریلی که ۱۱ هزار رای ترامپ وکلینتون را دزدید!
بیش از یازده هزار نفر از مردم امریکا در انتخابات ریاست جمهوری به گوریلی سینسیناتی به نام هارامبی که در باغ وحش کشته شد، رای دادند. تعداد رای دهندگان به میمون کشته شده به یازده هزار نفر میرسد. در شبکه های اجتماعی عکسهایی بوسیله روزنامه منتشر شده،که نشان دهنده طوماری…

گوریلی که ۱۱ هزار رای ترامپ وکلینتون را دزدید!

دانلود مستقیم تلگرام فارسی