گنج‌زاده: خوشحالم از اینکه دل مردم ایران را شاد کردم

گنج‌زاده: خوشحالم از اینکه دل مردم ایران را شاد کردم
دارنده نشان طلای مسابقات جهانی اتریش گفت: خوشحالم از اینکه دل مردم ایران و جامعه کاراته را شاد کردم و امیدوارم این روند برای من ادامه داشته باشد.

گنج‌زاده: خوشحالم از اینکه دل مردم ایران را شاد کردم