«گم شدن 3 کشتی بنزین وارداتی» دروغ مضحکی است

«گم شدن 3 کشتی بنزین وارداتی» دروغ مضحکی است
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به «گم شدن ۳ کشتی بنزین وارداتی»، این خبر را کذب محض خواند.   شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به ادعای یکی از نمایندگان مجلس در خصوص «گم شدن ۳ کشتی بنزین وارداتی»…

«گم شدن 3 کشتی بنزین وارداتی» دروغ مضحکی است