گزینه جدید پرسپولیس برای خط دفاعی

گزینه جدید پرسپولیس برای خط دفاعی
باشگاه نیروی هوایی عراق از اعلام آمادگی پرسپولیس برای جذب مدافع این تیم سخن به میان آورد. به نظر می رسد که برانکو از جذب مدافع داخلی ناامید و به دنبال جذب یک مدافع خارجی است.

گزینه جدید پرسپولیس برای خط دفاعی