گزارش تصویری: نخستین جشنواره ناصر حجازی

گزارش تصویری: نخستین جشنواره ناصر حجازی
نخستین جشنواره ناصر حجازی با حضور چهره های مطرح ورزشی و سیاسی کشورمان برگزار شد، در ادامه تصاویر سایت نود از این مراسم را مشاهده می کنید.  

گزارش تصویری: نخستین جشنواره ناصر حجازی