کی‌روش: آرامش تنها با رفتن من ایجاد می‌شود

کی‌روش: آرامش تنها با رفتن من ایجاد می‌شود
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید نمی‌تواند درباره جلسه‌اش با رییس فدراسیون فوتبال صحبت کند.

کی‌روش: آرامش تنها با رفتن من ایجاد می‌شود