کیش ایر 6 فروند هواپیمای ATR می خرد

کیش ایر 6 فروند هواپیمای ATR می خرد
البته در سال 95 هم برنامه های خوبی در جزیره کیش اجرا شد که بسیار مطلوب بود اما سال 96 روند ورود گردشگران و استقبال آنها به نحوی بود که تنها 24 درصد رشد در ورود گردشگران از طریق فرودگاه را در این منطقه شاهد بودیم که عدد قابل توجهی است.

کیش ایر 6 فروند هواپیمای ATR می خرد