کوچکترین پله برقی دنیا !

کوچکترین پله برقی دنیا !
تصویری ببینید از کوچکترین پله برقی جهان با ارتفاعی کمتر از یک متر! کوچکترین پله برقی دنیا در ژاپن و در شهر کاوازاکی قرار دارد و ارتفاع آن ۸۳ سانتی متر است که حدود ۵ ثانیه طول می کشد تا با آن جا به جا شوید.

کوچکترین پله برقی دنیا !