کنایه عجیب یک روزنامه به حمید درخشان! +عکس

کنایه عجیب یک روزنامه به حمید درخشان! +عکس
ستون طنز روزنامه شهروند، امروز به انتخاب حمید درخشان به عنوان سرمربی نفت تهران و بازی مقابل پرسپولیس واکنش نشان داد. کنایه عجیب یک روزنامه به حمید درخشان!

کنایه عجیب یک روزنامه به حمید درخشان! +عکس