کنایه عجیب حمید درخشان به اسطوره پرسپولیس

کنایه عجیب حمید درخشان به اسطوره پرسپولیس
حمید درخشان، بازیکن سالهای دور تیم ملی کشورمان و سرمربی سابق تیم پرسپولیس تهران از پیشنهاد نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری برای حمایت از او خبر داد و از اینکه توانسته…

کنایه عجیب حمید درخشان به اسطوره پرسپولیس