کنایه توییتری حسام‌الدین آشنا به احمدی‌نژاد

کنایه توییتری حسام‌الدین آشنا به احمدی‌نژاد
انتخاب -توییت جدید حسام الدين آشنا: امیدوارم آقای احمدی نژاد پاسخ عدم تمکین به توصیه علنی رهبری را از مردم بگیرد نه از شورای محترم نگهبان

کنایه توییتری حسام‌الدین آشنا به احمدی‌نژاد