کشف پیکر آخرین معدنچی آزادشهری

کشف پیکر آخرین معدنچی آزادشهری
با پیدا شدن آخرین پیکر از معدنچیان معدن یورت آزادشهر، عملیات امداد به پایان کار رسید. به گزارش فارس، با تلاش نیروهای متخصص امدادی تنها جسد باقیمانده حادثه انفجار معدن…

کشف پیکر آخرین معدنچی آزادشهری