کشف بقایای کشتی نوح بر روی کوه آرارات

کشف بقایای کشتی نوح بر روی کوه آرارات
محققان چینی طی پژوهش های خود موفق به کشف تکه چوب هایی از کشتی افسانه ای حضرت نوح در کوه آرارات شده اند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از محققان…

کشف بقایای کشتی نوح بر روی کوه آرارات