کری خوانی علی کریمی برای الهلال!

کری خوانی علی کریمی برای الهلال!
سخنان جدید علی کریمی بازیکن سابق تیم پرسپولیس تهران، در خصوص تیم الهلال عربستان، به مذاق فوتبال دوستان سعودی خوش نیامده است! کری خوانی علی کریمی برای الهلال! به گزارش…

کری خوانی علی کریمی برای الهلال!