کره شمالی: آمریکا باعث جنگ هسته‌ ای می‌ شود

کره شمالی: آمریکا باعث جنگ هسته‌ ای می‌ شود
کره شمالی با انتقاد شدید از عملکرد امریکا عنوان داشت که اقدامات خطرناک آنها باعث جنگ هسته‌ ای می‌ شود. آمریکا باعث جنگ هسته‌ ای می‌ شود کره شمالی با…

کره شمالی: آمریکا باعث جنگ هسته‌ ای می‌ شود