کار عجیب یک حاجی در هنگام رمی جمرات! +عکس

کار عجیب یک حاجی در هنگام رمی جمرات! +عکس
پس از ویدئوی طواف با اسکوتر که در شبکه های مجازی حسابی سر وصدا به پا کرده بود،  امروز این عکس در شبکه های اجتماعی خیلی دست به دست شده…

کار عجیب یک حاجی در هنگام رمی جمرات! +عکس