کاری که ناطق نوری کرد و رئیسی نکرد

کاری که ناطق نوری کرد و رئیسی نکرد
  غلامعلی ریاحی – حقوقدان – در روزنامه «آرمان» نوشته است: در ممالک مترقی رسم است که بعد از رقابت‌های نفسگیر انتخاباتی، رقبای شکست‌خورده، پیروزی رقیب را می‌پذیرند و به…

کاری که ناطق نوری کرد و رئیسی نکرد