کاریکاتور/ یادگاری ویرانگر قالیباف!

کاریکاتور/ یادگاری ویرانگر قالیباف!
انتخاب -یک عضو شورای شهر گفته اولین چالش شهردار بعدی تهران، پرداخت حقوق است؛ یکی از بزرگترین سازمان‌های بدهکار در ایران، به علت استخدام های بالا و بی حساب و کتاب، در شروع مدیریت جدید باید ابتدا به فکر حقوق کارکنانش باشد.

کاریکاتور/ یادگاری ویرانگر قالیباف!