کاریکاتور/ شجریان پای سفره افطار!

کاریکاتور/ شجریان پای سفره افطار!
انتخاب -به بهانه ثبت ملی «ربنا» کانال ماهنامه خط خطی این اثر افشین سبوکی را منتشر کرد.

کاریکاتور/ شجریان پای سفره افطار!